(1)
Bernacki, W. Trzy Szesnastowieczne Spojrzenia Na wolność W Perspektywie Katolickiej. HP 2022, 13, 219-229.