(1)
Kęsek, R. Autorytet Polityczny W Ukrainie W ujęciu Atrybutywnym. HP 2022, 13, 53-70.