(1)
Zdyb, P. Budowanie Autorytetu władzy Publicznej Poprzez Stosowanie Zasady Zaufania Z Art. 8 § 1 Kodeksu postępowania Administracyjnego. HP 2022, 13, 31-52.