(1)
Szymczak, D.; Kalinowski, M. Przyczynek Do Analizy przejrzystoƛci I Skali Outsourcingu Politycznego W Polsce. HP 2021, 13, 31-54.