(1)
Zdun, M. Kultura innowacyjności Jako Wyzwanie Dla współczesnego Uniwersytetu. HP 2020, 11, 65-82.