(1)
Bąba, W. Ocena Szans Realizacji celów Strategii Europa 2020 W Obszarze Edukacji. HP 2020, 11, 29-48.