[1]
Szymczak, D. i Kalinowski, M. 2021. Przyczynek do analizy przejrzystoƛci i skali outsourcingu politycznego w Polsce. Horyzonty Polityki. 13, 42 (wrz. 2021), 31-54. DOI:https://doi.org/10.35765/hp.2147.